Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (withheld)
  từ chối không cho, giữ lại
  hội đồng đã quyết định thu lại một phần tiền trợ cấp dành cho một số sinh viên
  kiềm chế, nín, nhịn
  we couldn't withhold our laughter
  chúng tôi đã không nhịn được cười

  * Các từ tương tự:
  withholden, withholding, Withholding tax