Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  giữ, cầm lại
  đê ngăn giữa nước sông
  đất sét giữ nước
  vẫn giữ, vẫn nắm
  these roses retain their scent
  những hoa hồng này vẫn giữa hương thơm
  retain one's composure
  vẫn giữ bình tĩnh
  nhớ
  be able to retain dates
  có khả năng nhớ được ngày tháng
  (luật) thuê (luật sư) bằng cách trả tiền trước

  * Các từ tương tự:
  Retained earnings, retainer, retaining, retaining fee, retaining force, retaining wall