Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  giữ; giữ gìn; bảo tồn
  preserve one's eyesight
  giữ thị lực [cho khỏi sút đi]
  công trình của ông ta cần phải được giữ lại cho đời sau
  lòng dũng cảm bình tĩnh của phi công đã giữ được an toàn tính mạng cho hành khách
  giữ để lâu; bảo quản
  trứng muối để lâu
  bảo quản trái cây
  giữ thành khu sử dụng riêng, giữ thành khu cấm (săn bắn, câu cá…)
  việc câu cá ở quãng sông này là hoàn toàn cấm chỉ
  Danh từ
  (thường số nhiều) mứt
  khu câu cá riêng, khu săn bắn riêng (cấm người ngoài vào câu cá, săn bắn)
  hoạt động riêng; quyền lợi riêng; việc riêng
  bà ta coi việc thương lượng giá với khách hàng là công việc riêng của bà

  * Các từ tương tự:
  preserver