Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái khiên, cái mộc
  huy hiệu (dùng làm phần thưởng trong một cuộc đua thể thao)
  win the school boxing shield
  đoạt huy hiệu về môn quyền Anh của trường
  tấm chắn, tấm che (ở máy)
  (nghĩa bóng) (+ against) cái bảo vệ, cái che chở
  loại thuốc đánh bóng xe hơi này là một chất bảo vệ chống gỉ có hiệu quả
  Động từ
  (+ against, from)
  bảo vệ, che chở; bênh vực
  shield one's [from the sunwith one's hand
  đưa tay lên che mắt cho khỏi bị chói nắng
  anh không thể bênh vực cho tên tội phạm này khỏi bị truy tố được đâu

  * Các từ tương tự:
  shield-bearer, shield-hand, shield-shaped, shieldbone, shielded, shielder, shieldless