Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tường đất phòng ngự
  người che chở, vật bảo vệ
  democracy is a bulwark of freedom
  dân chủ là thành trì bảo vệ tự do
  (thường số nhiều)
  mạn tàu cao hơn boong