Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

strangle /'stræηgl/  

 • Động từ
  bóp cổ, thắt cổ
  hắn thắt cổ chị ta bằng chính chiếc khăn quàng cổ của chị
  (tiếng lóng) chiếc cổ cứng này siết cổ tôi đến nghẹt thở
  bóp nghẹt
  strangle the press
  bóp nghẹt báo chí
  nén
  tiếng khóc cố nén

  * Các từ tương tự:
  stranglehold, strangler