Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

throttle /'θrɒtl/ /'θrɒ:tl/  

 • Động từ
  bóp cổ
  bóp cổ người bảo vệ trước khi cướp két sắt
  (nghĩa óng) tố cáo chính phủ bóp nghẹt tự do báo chí
  throttle something back (down)
  giảm lưu nhiên liệu (vào một cỗ máy để giảm bớt tốc độ)
  Danh từ
  (kỹ thuật)
  van tiết lưu
  at full throttle
  mở van tiết lưu hết mức
  take one's foot off the throttle
  nhấc chân ga

  * Các từ tương tự:
  throttle-valve