Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fog-bound /'fɒgbaʊnd/  

 • Tính từ
  bị trở ngại vì sương mù
  fog-bound planes
  những máy bay không bay được vì sương mù
  a fog-bound airport
  một phi cảng không hoạt động được vì sương mù