Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bất động sản; cơ ngơi
  he owns a large estate in Scotland
  ông ta có một cơ ngơi lớn ở Scotland
  khu đất
  a housing estate
  khu xây dựng nhà cửa
  an industrial estate
  khu công nghiệp
  tài sản; di sản
  tài sản của bà ta được chia ra cho bốn đứa con
  (cũ) đẳng cấp
  ba đẳng cấp của vương quốc Anh (giáo sĩ, quý tộc và dân thường)
  (cũ) tình trạng, cảnh ngộ
  họ kết lại với nhau trong hôn nhân

  * Các từ tương tự:
  estate agent, estate car, Estate duty, Estate economy, estate-agency