Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mansion /'mæn∫n/  

 • Danh từ
  ngôi nhà lớn
  Mansions
  (số nhiều) (dùng kèm tên riêng) khu chung cư
  49 khu chung cư Victoria, phố Grove, Luân Đôn

  * Các từ tương tự:
  mansion-house