Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều không đổi hay ducks)
  vịt, vịt cái
  thịt vịt
  roast duck
  vịt quay
  (thường số ít) (cách viết khác ducky, ducks) (từ Anh, khẩu ngữ) người yêu quý
  (thể thao) cầu thủ cricket không ghi được điểm nào
  vải bông dày, vải lanh dày
  [take to something] like a duck to water
  không chần chừ, không sợ hại, không khó khăn, tự nhiên
  cô ta bước vào nghề dạy học một cách rất tự nhiên
  water off a duck's back
  nước đổ đầu vịt
  ducks
  (từ Anh)
  quần vải bông (vải lanh) dày
  Động từ
  cúi nhanh xuống (để chào , để nấp…)
  dìm (ai) xuống nước trong chốc lát
  duck out of something
  (khẩu ngữ)
  lẩn tránh
  it's his turn to wash up but he'll try and duck out of it
  đến lượt nó rửa bát đấy, nhưng nó sẽ cố lẩn tránh cho mà xem

  * Các từ tương tự:
  duck-boards, duck-hawk, duck-legged, duck-out, duck-shot, duck's egg, duck's meat, duckbill, ducker