Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  dìm xuống nước một thời gian ngắn
  chúng nó dìm cô ta trong chốc lát xuống bể bơi để đùa chơi
  dunk something(somebody) [in (into) something]
  nhúng trước khi ăn
  dunk a biscuit in one's coffee
  nhúng bánh quy vào cà phê