Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  trốn tránh
  elude one's enemies
  trốn tránh kẻ thù
  lãng quên
  tôi nhớ mặt chị ta, nhưng tên thì quên mất