Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  mơ mộng vẩn vơ (người)
  lờ mờ, không rõ
  một hồi tưởng lờ mờ về những gì đã xảy ra
  nhẹ nhàng, êm dịu
  dreamy music
  nhạc êm dịu
  (khẩu ngữ) tuyệt vời
  what a dreamy little house!
  Ngôi nhà nhỏ bé mới tuyệt vời làm sao!