Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indistinct /,indi'stiηkt/  

 • Tính từ
  không rõ, lờ mờ
  indistinct sounds
  âm thanh không rõ
  indistinct memories
  ký ức lờ mờ

  * Các từ tương tự:
  indistinctive, indistinctively, indistinctiveness, indistinctly, indistinctness