Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ill-defined /,ildi'faind/  

  • Tính từ
    không rõ ràng, mập mờ
    lờ mờ
    an ill-defined lump of rock on the horizon
    một khối đá lờ mờ ở chân trời