Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier, -iest)
  có sương mù
  a foggy day
  một ngày có sương mù
  mơ hồ, không rõ rệt
  foggy ideas
  ý kiến không rõ rệt