Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  xoăn; xù
  a fuzzy blanket
  cái mền bông xù
  a fuzzy teddy bear
  con gấu nhồi lông xù
  mờ
  mấy tấm ảnh này đã mờ quá

  * Các từ tương tự:
  fuzzy logic, fuzzy set