Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lấm đầy bùn
  lầy bùn, lầy lội
  xỉn, xám xịt, đục ngầu
  (bóng, xấu) rối rắm
  muddy thinking
  tư duy rối rắm
  Động từ
  (muddied)
  làm lấm bùn (giày dép, quần áo)
  muddy the water
  làm cho tình hình rối tung lên

  * Các từ tương tự:
  muddy-headed