Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  xa xôi
  far-away places
  những nơi xa xôi
  lơ đãng
  you have a far-away look in your eyes
  anh có vẻ lơ đãng trong ánh mắt