Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự mơ mộng; sự mơ [tưởng]
  be sunk in reverie
  chìm đắm trong mơ mộng
  she fell into a reverie about her childhood
  cô ta đắm chìm trong giấc mơ về thời thơ ấu