Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự (tính) ngoan cố
    his obstinacy was irritating
    sự bướng bỉnh của nó làm người ta phát cáu lên