Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  lộng gió
  a windy day
  ngày lộng gió
  a windy hillside
  sườn đồi gió lộng
  (Anh, cũ, khẩu ngữ) hoảng sợ
  a bit windy about staying alone in the house
  hơi hoảng sợ khi ở một mình trong nhà