Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; iest)
  có những cơn gió mạnh
  a gusty wind
  một cơn gió mạnh
  a gusty day
  một ngày dông bão