Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không xứng đáng, không đáng
  fighting for an unworthy cause
  chiến đấu vì một sự nghiệp không xứng đáng
  trivia unworthy of your attention
  chuyện vặt không đáng để anh quan tâm
  conduct unworthy of a decent citizen
  cách cư xử không xứng đáng với một công dân đứng đắn