Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  truyện
  truyện phiêu lưu mạo hiểm
  chuyện bịa; chuyện
  tôi đã nghe nhiều chuyện kỳ quái về cô ta
  dead men tell no tales
  xem dead
  live to tell the tale
  xem tell
  tell tales
  xem tell
  thereby hangs a tale
  xem hang

  * Các từ tương tự:
  talebearer, talebearing, talecarrier, talemonger, talent, talent money, talent-scout, talented, talentless