Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tài, tài năng, tài cán
  có tài năng khác thường về âm nhạc
  a painter of great talent
  một hoạ sĩ rất có tài
  người có tài, nhân tài
  an exhibition of local talent
  cuộc triển lãm tranh của các hoạ sĩ có tài ở địa phương
  (tiếng lóng) người hấp dẫn về mặt tình dục
  eyeing up the local talent
  nhìn các cô gái hấp dẫn ở địa phương

  * Các từ tương tự:
  talent money, talent-scout, talented, talentless, talentscout