Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stupidity /stju:'pidəti/  /stu:'pidəti/

  • Danh từ
    sự ngớ ngẩn, sự ngốc nghếch
    sự mụ người
    hành động ngớ ngẩn, ý nghĩ ngốc nghếch; chuyện ngớ ngẩn ngốc nghếch