Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

senselessness /'senslisnis/  

  • Danh từ
    sự vô nghĩa; sự rồ dại
    sự bất tỉnh