Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chứng điên
  sự dại dột
  it is madness to climb in such bad weather
  thời tiết xấu thế này mà leo núi thì thật là dại dột
  method in one's madness
  xem method