Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tình trạng điên rồ, tình trạng mất trí
    cách xử sự dại dột
    lái xe trong thời tiết như thế này thì thật là dại dột
    (thường số nhiều) hành động điên rồ