Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự dày đặc
    sự đông đúc, sự rậm rạp