Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

solitary /'sɒlitri/  /'sɒliteri/

 • Tính từ
  đơn độc, cô đơn
  lead a solitary life
  sống [một cuộc sống] cô đơn
  one solitary tree grew on the mountainside
  một cây đơn độc mọc trên sườn núi
  hẻo lánh, khuất nẻo
  a solitary valley
  một thung lũng khuất nẻo
  chỉ một, duy nhất
  can you give me one solitary piece of proof for what you say?
  anh ta có thể cho tôi một bằng cứ, chỉ một thôi, về những điều anh đã nói không?
  Danh từ
  (khẩu ngữ) như solitary confinement
  he's in solitary for the weekend
  nó bị giam riêng vào xà lim vào dịp cuối tuần
  người ở ẩn, ẩn sĩ

  * Các từ tương tự:
  solitary confinement