Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều không đổi hoặc soles) (động vật học)
  cá bơn
  gan bàn chân
  mặt dưới (bít tất); đế (giày)
  lỗ thủng ở mặt dưới bít tất của anh ta
  đế ủng của anh ta cần phải sửa rồi
  Động từ
  (thường ở dạng bị động)
  đóng đế (giày)
  đóng đế và gót cho đôi giày
  Tính từ
  (thuộc ngữ)
  độc nhất, duy nhất
  the sole survivor of the crash
  người độc nhất sống sót sau vụ đụng xe
  we have the sole right to sell this range of goods
  chúng tôi có độc quyền bán loại hàng này

  * Các từ tương tự:
  Sole trader, sole-fa, sole-leather, sole-plate, solecism, solecist, solecistic, soled, solely