Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đúng mục, sự chỉnh (trong thái độ, cách cư xử)
  behave with perfect propriety
  cư xử hết sức đúng mực
  sự thích hợp, sự đúng đắn
  I am doubtful about the propriety of granting such a request
  tôi nghi ngờ về tính chất đúng đắn của việc chấp nhận một yêu cầu như thế
  the proprieties
  (số nhiều) phép tắc, khuôn phép
  cẩn thận tuân thủ phép tắc