Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mannerliness /'mænəlinis/  

  • Danh từ
    thái độ lễ phép, thái độ lịch sự; sự lễ đ