Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decency /'di:snsi/  

 • Danh từ
  sự đúng đắn, sự tề chỉnh
  the decencies
  (số nhiều)
  phép tắc lễ nghi
  chúng ta phải tuân thủ phép tắc lễ nghi và đi dự đám tang