Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tính cao quý, tính cao thượng, tính thanh cao
  her nobility of character made her much admired
  tính tình cao thượng của bà đã làm cho bà rất được ngưỡng mộ
  the nobility [giới] quý tộc
  a member of the British nobility
  một thành viên trong giới quý tộc Anh