Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vỏ cứng (bánh mì, trái đất…)
  the Earth's crust
  vỏ trái đất
  lát bánh mì
  he'd share his last crust with you
  nó chia sẻ cùng anh lát bánh mì cuối cùng (ý nói tốt bụng, có tấm lòng thơm thảo)
  cắn (rượu vang đóng chai)
  Động từ
  crust over
  trở nên phủ một lớp cứng
  bề mặt chất lỏng dần dần đóng thành lớp cứng

  * Các từ tương tự:
  crustacean, crustaceous, crustal, crusted, crustily, crustiness, crustless, crusty