Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crustiness /krʌstili/  

  • Danh từ
    tính cứng, tính giòn
    tính càu nhàu, tính gắt gỏng
    tính cộc cằn, tính cộc lốc