Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sum sê
  cây cối sum sê
  (bóng) lộng lẫy
  lush carpets
  những tấm thảm lộng lẫy
  Danh từ
  (Mỹ, lóng)
  người nát rượu

  * Các từ tương tự:
  lushness, lushy