Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tính dâm dật, tính dâm đãng, tính ham nhục dục, thú tính
  lòng tham, sự ham muốn, sự thèm khát
  lushy of gold
  lòng tham vàng, lòng tham tiền bạc
  lushy of honours
  sự thèm khát danh vọng