Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ngon lành (thức ăn)
  a succulent steak
  miếng thịt bò rán ngon lành
  (thực vật) mọng nước (bộ phận của cây)
  Danh từ
  cây mọng nước