Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  -er; -est
  xanh lá cây, [có màu] lục
  còn xanh (chưa chín); tươi, chưa khô
  apples too green to eat
  táo còn quá xanh chưa ăn được
  green wood doesn't burn well
  củi còn tươi cháy không đượm
  phủ cây xanh (đồi, cánh đồng)
  (khẩu ngữ) còn non nớt, chưa có kinh nghiệm, dễ bị lừa
  you must be green to believe that
  anh thật là khờ mới tin điều đó
  (thường vị ngữ) nhợt nhạt (màu da)
  hành khách nhợt nhạt đi vì say sóng
  (vị ngữ) ghen tức
  Tôi hết sức ghen tức khi thấy chiếc xe mới lộng lẫy của anh ta
  (nghĩa bóng, tu từ) tươi vui, đầy sức sống
  live to a green old age
  sống tới tuổi già đầy sức sống
  giữ tươi mãi kỷ niệm về ai
  (chính trị) có chính sách giữ xanh môi trường
  the Green party
  Đảng xanh (chủ trương bảo vệ môi trường)
  give somebody (get) the green light
  bật đèn xanh cho ai; được bật đèn xanh
  the grass is greener on the other side
  xem grass
  Danh từ
  màu xanh lá cây, màu lục
  quần áo màu xanh lá cây
  a girl dressed in green
  cô gái mặc quần áo màu xanh lá cây
  cây xanh trang trí
  cây Nô-en
  bãi cỏ (chơi bóng quần…); thảm cỏ
  greens
  (số nhiều) rau xanh (như rau diếp, rau cải…)
  Green
  Đảng viên Đảng xanh

  * Các từ tương tự:
  green belt, green fingers, green fodder, green food, green forage, green goods, green light, green manure, green meat