Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  /'deligət/
  người đại biểu, người đại diện
  Động từ
  /'deligeit/
  cử làm đại biểu
  ủy quyền, ủy thác, giao phó
  công việc đã phải giao phó cho một trợ lý