Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đồng tiền (bằng kim loại)
  hai đồng tiền vàng
  tiền kim loại, tiền xu
  £5 in coins
  năm bảng Anh bằng tiền xu
  the other side of the coin
  xem side
  pay somebody in his own (the same) coin
  xem pay
  Động từ
  đúc (tiền)
  đúc (kim loại) thành tiền
  tạo ra, đặt ra
  coin a word
  đặt ra một từ mới
  coin it (money)
  (khẩu ngữ)
  hái ra tiền
  to coin a phrase
  (hài hước) xin lỗi vì đã quá nhàm
  many hands made light workto coin a phrase
  xin lỗi vì đã quá nhàm, chứ chung sức với nhau thì công việc nhẹ đi nhiều

  * Các từ tương tự:
  coin box, coin slot, coin-box vault door, coin-op, coinable, coinage, coincide, coincidence, coincident