Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  trùng nhau, trùng với
  our holidays don't coincide
  ngày nghỉ của chúng ta không trùng nhau
  khớp nhau
  những câu chuyện của họ khớp nhau
  sở thích nhạc của chị ta khớp với sở thích của chồng chị

  * Các từ tương tự:
  coincidence, coincident, Coincident indicator, coincidental, coincidentally