Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  số tính toán; số điểm (trong trận đấu…)
  chớ quên tính toán kỹ số tiền anh đã tiêu là bao nhiêu
  England's tally at the moment is 15 points
  số điểm của đội Anh hiện nay là 15
  nhãn (ghi tên hàng); biển (ghi tên cây trong vườn bách thảo…)
  Động từ
  bằng, ngang với; khớp với
  con số của anh không khớp với của tôi

  * Các từ tương tự:
  tally trade, tally-ho, tally-sheet, tally-shop, tallyman