Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (wept)
  khóc
  weep for joy
  khóc vì vui mừng
  người mẹ khóc cái chết của con mình
  weep tears of joy
  khóc những giọt nước mắt sung sướng
  chảy nước (vết thương)
  vết đau đang chảy nước
  Danh từ
  sự khóc, trận khóc
  khóc một trận có lẽ sẽ làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn

  * Các từ tương tự:
  weeper, weeping, weeping-gas, weeping-ripe, weepingly, weepy