Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-bb-)
  khóc thổn thức
  chị ta úp mặt vào chiếc khăn tay mà khóc thổn thức
  cry (sob) oneself to sleep
  xem sleep
  sob one's heart out
  khóc than thảm thiết
  sob something out
  thổn thức mà kể lể (điều gì)
  bà ta thổn thức kể lể về cái chết bất đắc kỳ tử của con trai bà
  Danh từ
  sự khóc thổn thức; tiếng thổn thức
  tiếng thổn thức của cháu bé nhỏ dần

  * Các từ tương tự:
  sob story, sob-sister, sob-story, sob-stuff, sobbing, sobbingly, sober, sober-minded, sober-mindedness